Как глупав мъж върши работа

Една жена пратила мъжа си да оре на нивата. Да, ама той бил много мързелив. Отишъл на нивата, прокарал една бразда и пръснал малко жито. Обърнал още една бразда, пък се уморил и рекъл да си почине. Имало насред нивата едно криво крушово дърво. Полегнал той на сянка и заспал, та до вечерта.
Прибрал се у дома и жена му го пита:
- Докъде изора днес, мъжо?
- Изкарах две бразди.
- Защо толкоз малко?
- Днес малко. утре много, жено. Ще стигна до кривата круша.
На другия ден жената го събудила рано в зори и го изпроводила. Мъжът тоя път изкарал една бразда през средата на нивата - до крушата, уморил се и пак полегнал на сянка.
Спал, лежал до мръкнало, после се прибрал.
- Докъде докара днес, мъжо?
- До кривата круша.
- Пак добре си орал.
На другата сутрин мъжът отишъл, изорал още две бразди и отново си легнал на сянка.
- Докъде изора днес, мъжо? - пита го вечерта жена му.
- До кривата круша.
- Е, всеки ден все до кривата круша ли ореш? Чакай аз да видя тая работа.
И на другия ден жената оставила мъжа си да върши домашната работа, а тя тръгнала с воловете да оре. Заръчала му да изпере дрехите, да подкваси млякото и да варди квачката с пиленцата да не ги отнесе орлицата.
Мъжът се помаял: как да опази кокошката и малките й от орлицата? Ала бързо измислил.
Взел една връв, вързал с нея квачката, а после и всички пиленца за краката - да не се пръскат. Като свършил тази работа, спокоен грабнал дрехите и слязъл на реката да ги пере.
Да, ама като стигнал се сетил, че забравил да подкваси млякото. Тръснал дрехите на брега и хукнал нагоре.
Подквасил млякото в котлето и го сложил близо до прозореца, на слънце. Залостил вратата и пак тръгнал към реката, ама сега пък се сетил, че е забравил да разбърка млякото.
Домързяло го пак да обикаля през вратата, та с един прът рекъл да го разбърка през прозореца. Да, ама бутнал котелто и млякото се разляло.
Потюхкал се мъжът, но се сетил за дрехите и хукнал към реката - поне да изпере.
Да, ама гледа - дрехите ги няма, водата ги отнесла. Ядосал се мъжът и се прибрал в къщи. Чул той, че нещо цвърчи над него, погледнал нагоре и що да види - орлицата грабнала квачката, а с нея и всичките пиленца, и ги отнася високо в небето.
"Леле, какво ме чака, като се върне жената!" - рекъкл си мъжът и се почудил къде да се скрие. Въртял се, въртял и се пъхнал в пещта.
Минало се време и жена му си пристига. Гледа - дрехите не са прострени, квачката и пиленцата никакви ги няма, котлето за мляко празно, а мъжът й ни се чува, ни се вижда. Търсила го тук, търсила го там, най-сетне надникнала в пещта - а той клечи вътре и я гледа.
- Какво дириш в пещта бе, мъжо? - сопнала се тя.
- Мета я.
- Че за какво я метеш? Къде е квачката?
- Орлицата я отнесе.
- А пиленцата къде ги скри?
- И тях завлече пустата му гадина.
- Всичките?
- Ами аз ги навързах за квачката да не се пилеят и орлицата ги отмъкна.
- А дрехите защо не си ги прострял?
- Защото реката ги грабна.
- Че как ще ги грабне реката?
- Ами като подхванах млякото, оставих прането на брега, пък като се върнах, нямаше го.
- А млякото къде си го сложил?
- Изля се всичкото. Понеже забравих да го разбъркам и се върнах, ама нали през прозореца исакх да го разбъркам с една пръчка, та бутнах котела и млякото се изля.
Ядосала се жената. Погнала мъжа си из двора, нялагала го по главата и нареждала:
- Да се мяхаш оттука и повече чоите ми да не те видят! Изпратих те на нивата да ореш, а ти по една бразда си изкарвал. Оставих те къщната работа да вършиш, а ти си хвърлил дрехите в реката да ги отнесе, овързал си пилците орлицата да ги отмъкне, цялото мляко си разлял. Махай се, поразнико, и да не ми се мяркаш пред очите, ама хич, хич!
И мъжът какво да прави, махнал се. Излязъл той на пътя и тръгнал, накъдето му видят очите. Вървял и си мърморел: " Ама хич, хич! Ама хич, хич!"
По някое време минал по един мост. А под моста двама души ловят риба. Чули те селянина, че вика: "Ама хич, хич!", и помислили, че им вика на тях - да не уловят нито една риба.
Скочили, хванали го и го хубаво набили. После му заръчали:
- Като видиш такива като нас, няма да викаш: "Ама, хич, хич!", а ще казваш: "По пет, по шест наведнъж! По пте, шест наведнъж!"
Мъжът запомнил думите и потеглил нататък по пътя. Слад малко насреща му се задало погребение. Щом хората се приближили мъжът завикал:
- По пет, шест наведнъж! По пет, шест наведнъж!
Ядосали се хората, хванали го и хубаво го набили. После му заръчали:
- Защо говориш така? Като си е отишъл човек, хората плачат и тъжат, а ти искаш по пет, по шест наведнъж да умират. Като видиш такива акто нас, ще викаш: "Бог да го прости! Вечна му памет!"
Запомнил мъжът тези думи и потеглил нататък. И ето ти след време насреща му иде сватба. Отдалече още мъжът викнал:
- Бог да го прости! Вечна му памет!
Както били весели сватбарите, тъй се ядосали. Хванали мъжа и хубаво го натупали. Пък му рекли:
- Ти защо нареждаш на умряло? ЧОвекът за добро се жени. Друг път като видиш такива като нас, да скачаш, да викаш и хоро да играеш.
Запомнил и този съвет мъжът и потеглил нататък. И след малко се задали насреща му грънчари с каруци, пълни с грънци.
Щом ги видял мъжът, скокнал, рипнал, завикал и заиграл насред пътя. Воловете на грънчарите се подплашили от шумотевицата и хукнали, изпотрошили грънците и каруците.
Грънчарите хванали мъжа, набили го и ми заприказвали:
- Ти защо скачаш и крещиш? Уплаши животните. Друг път като видиш такива като нас, ще се дръпнеш встрани и ще казваш: "Кротко, кротко, добри добичета!".
Запомнил думите, селянинът тръгнал нататък. По пътя се задали две жени.
Щом ги видял, мъжът се дръпнал встрани и хрисимо занареждал:
- Кротко, кротко добри добичета!
Ядосали се жените, хванали мъжа, натупали го и му рекли:
- Ти защо ни се подиграваш? Друг път като видиш такива като нас, ще ги помолиш да те попощят, та да ти махнат въшките от главата.
И мъжът си продължил. По нататък видял две кучета да се борят, наврял се между тях и помолил да го попощят. А те, както били разлютени, на бърза ръка го схапали. Един селянин ги видял, дошъл с една сопа, разгонил кучетата и рекъл на мъжа:
- Ти къде се вреш бре? Друг път, като видиш такива псета да се търкалят из пътя, грабни една сопа и им удряш хубав бой!
Запомнил това мъжът. И както вървял по-нататък, гледа едни деца се боричкат на пътя. Грабнал мъжът една сопа и почнал да ги налага. Завтекли се бащите им, уловили мъжа, били го, та го пребили, а после му рекли:
- Защо ни биеш децата? Друг път като видиш такива като тях, да ги погалиш по главичките и да им дадеш по една паричка!
Запомнил това мъжът. След време на пътя си гледа една свиня с малки прасенца. Погалил той прасенцата, раздал им по паричка, а свинята се мушка при него и грухти: "Грох, грох, грох!"
- Какъв ти грош! Аз на теб петаче няма да ти дам, ти ми искаш грош! - рекъл мъжът - Пък ако щеш, иди се оплачи на вашите.
Тъй й казал мъжът и поел нататък.
И кой го знае - може още да вървъ по пътя.

Етикети

аркадна игра (3) битка (7) български народни приказки (12) видео (1) географска игра (1) готвене (1) двубой (1) детска онлайн игра (14) екшън игра (1) забавна игра (6) златосъбирач (1) игра в Космоса (2) игра за оцеляване (12) игра за учене (1) игра с балони (1) игра с буболечка (2) игра с букви (1) игра с въпроси (1) игра с дракони (4) игра с жаба (1) игра с камион (1) игра с коли (4) Игра с костенурките Нинджа (1) игра с коте и куче (1) игра с куестове (1) игра с лъкове (1) игра с мотори (1) игра с нинджи (2) игра с риби (1) игра с роботи (1) игра с топка (5) игра със самолети и хеликоптери (1) игра със спонж боб (1) игра със стрелба (12) игра тетрикс (2) кикбокс (1) клип (1) командос игра (1) кунг фу игра (1) логическа игра (4) магии (1) мечове (1) приказка видеоклип (1) приключение (12) пъзел (1) рисуване (4) руска народна приказка (1) скейтборд (2) спортна игра (5) състезание (4) умения (2) фигурки от хартия (1) филм Бен 10 (2) филм на бакуган (3) филми (3) флаш игра (3) целене (2) anime (1) bakugan (2)